დაველოდოთ

Видит Антанта
не разгрызть ореха.
Зря тщатся.
Зовет коммунистов
в Геную
посовещаться.
РСФСР согласилась.
И снова Франция начинает тянуть.
Авось, breakwater, удастся сломить разрухой,
Авось, breakwater, голодом удастся согнуть.
То Франция требует,
чтоб на съезд собрались какие-то дальние
народы,
ასეთი,
что их не соберешь и за годы.
То съезд предварительный требуют.
Решит, что нравится ей,
და თქვენ, breakwater, сиди потом и глазей.
ნათელი –
на какой бы нас ни звали съезд,
Антанта одного ждет
скоро ли нас съест.
Стойте же стойко,
სამუშაო,
გლეხი,
красноармеец!
Show, что Россия сильна,
что только на такую конференцию согласимся,
которая выгодна нам.
[1922]

ხმის მიცემა:
( არ რეიტინგები თუმცა )
გაუზიარებთ თქვენს მეგობრებს:
ვლადიმერ მაიაკოვსკის
დატოვეთ პასუხი