լուսնի լույսով ողողված գիշեր. լանդշաֆտ

Будет луна.
Есть уже
wee քիչ.
А вот и полная повисла в воздухе.
Это бог, պետք է լինի,
дивной
серебряной ложкой
роется в звезд ухе.

[1916]

քվեարկել:
( Ոչ Վարկանիշներ Սակայն )
Ձեր ընկերների հետ կիսելու:
Վլադիմիր Մայակովսկին