სრული mednogorly gudochny ტირილი ...

Во весь
медногорлый
гудочный клич,
всеми
раскатами
тракторного храпа,
თქვენ,
მეგობარს
ვლადიმერ ილიას ძე,
დღეს
რესპუბლიკა
делает рапорт.
Новь
пробивается
во все углы.
Строй старья —
разболтан.
Обещаем тебе,
работники иглы,
работники серпа
и молота:
— Мы счистим подлиз
и вредителей слизь,
мы труд
разупорствуем
втрое,
но твой
человеческий
სოციალიზმის
на всей
планете
მშენებლობა!

შეფასება:
( არ რეიტინგები თუმცა )
გაუზიარე მეგობრებს:
ვლადიმერ მაიაკოვსკი
კომენტარის დამატება